Zarządzenia obowiązujące przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej:


Zarządzenie nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku
 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
[wersja dostępna cyfrowo]


Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zasad postępowania z dokumentacją projektową
[wersja dostępna cyfrowo]